Turboekspandery Turbosfera

Głównym produktem naszej grupy są obecnie turboekspandery Turbosfera, przeznaczone do odzysku energii nadciśnienia gazu ziemnego i wytwarzania energii elektrycznej. Maszyny te są produkowane zgodnie z warunkami technicznymi. Turbosfera to innowacyjna technologia oszczędzania energii, która jest stale ulepszana i ulepszana.

Turbosfera jest przeznaczona do wytwarzania energii elektrycznej poprzez konwersję energii nadciśnieniowej gazu na energię elektryczną. Maszyna może być umieszczona bezpośrednio na SRP, gdzie Turbosfera jest zabudowana równolegle do reduktora ciśnienia gazu. Możliwa jest zabudowa jednej lub większej liczby maszyn połączonych szeregowo lub równolegle.
Turbosfera może być także stosowana na redukcji ciśnienia gazów naftopochodnych i innych gazów. Moc maszyny i inne parametry dobiera się zgodnie z charakterystyką obiektu.

Nazwa parametru Możliwe wartości*
1 Maksymalne Ciśnienie w obudowie, Mpa 0,6/1,2/ 5,4/ 6,3
2 Wytwarzana moc elektryczna, kw 5/8/11/15/18,5/22/30/37/45/55/ 75/90/110/132/160/200/250/ 315/400
3 Obecność grzałki tak/ nie
4 Obecność sprzęgła magnetycznego do przenoszenia energii mechanicznej do zewnętrznego odbiorcy lub generatora elektrycznego tak/ nie
5 Sposób podłączenia do zewnętrznej sieci zasilania offline/ do sieci zewnętrznej
6 Metoda instalacji na obiekcie Wewnątrz/ Na Zewnątrz/ blokowo-modułowy
7 Prędkość obrotowa wału, obr / min 3000/3600
8 Zużycie gazu na 1 kW mocy generowanej przy stopniu spadku ciśnienia równym 3, Nm3/ h 70-120
9 Napięcie elektryczne, kV 0,4/0,66
10 Częstotliwość prądu, Hz 50/60
11 Stopień ochrony przed wpływami zewnętrznymiObudowy turbogeneratora (TG) , nie niżej IP66
12 Oznaczenia przeciwwybuchowe:
- do wykonania bez sprzęgła magnetycznego
- do wykonania ze sprzęgłem magnetycznym
1ExsdIIAТ3X
II Gb d IIA T6
 **Uwaga: parametry podane w tabeli mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z klientem zgodnie z kwestionariuszem

Produkty przeszły certyfikację zgodności z obowiązującymi normami i przepisami w Unii Celnej (TR TC) i Unii Europejskiej (CE, ATEX)

Kalkulator online (Użyj kropki do oddzielenia cyfry liczby)

Nm3/h
MPa, (nadciśnienie)
MPa, (nadciśnienie)
euro/kW*hSzacunkowa moc TG, kW:

Planowany dochód z generowanej energii elektrycznej, rocznie (euro):
 

 

Skład zestawu TG:

Wariant zestawu z systemem automatycznego sterowania

Wariant zestawu z systemem automatycznego sterowania

 • Turbogenerator Turbosfera

 • System automatycznego sterowania

 • Układ doprowadzania gazu

 • Wyprowadzenie mocy elektrycznej

 

 

Wariant zestawu z automatycznym systemem sterowania i kontenerem

Wariant zestawu z automatycznym systemem sterowania i kontenerem

Opcjonalnie:

 • Układ doprowadzania czynnika grzewczego (dla SPR)

 • System akumulacji energii (dla SPR)

 • Generator Back-up (Diesel)

 • Kontener blokowy

 

 

 

 

Dobór turboekspandera Turbosfera


Istniejący problem
Ciśnienie gazu ziemnego na drodze z miejsca wydobycia do konsumenta redukuje się w kilku etapach: na stacjach wysokiego ciśnienia z ok. 3–8 MPa do ok. 0,7–1,2 MPa (lub bezpośrednio do 0,38 MPa) a następnie w stacjach redukcyjnych w dystrybucji do 0,38 Mpa i ostatecznie do 2,5 kPa. Reduktory ciśnienia zapewniają niezbędne ciśnienie wyjściowe, ale rozpraszają energię sprężania gazu do otoczenia. W wyniku tego, na skalę światową, w reduktorach ciśnienia rocznie traci się energię porównywalną z zużyciem energii Białorusi, czyli około 36 mld kWh. Na tłoczniach gazu zużywa się łącznie od 4 do 8% jego przepływu w celu zwiększenia ciśnienia gazu (podczas całego łańcucha transportu).

Stan obecny

Ograniczona oferta istniejących rozwiązań turboekspanderów wiąże się z dużą liczbą różnorodnych czynników wymagających indywidualnego podejścia.

Istniejące rozwiązania konkurencyjne:

 • przeznaczone są do stosowania głównie na największych stacjach wysokiego ciśnienia, natomiast mniejsze stacje a także stacje średniego ciśnienia mają również wysoki potencjał energetyczny
 • pracują w wąskim zakresie ciśnień i przepływu gazu ziemnego
 • nie rozwiązano problemów z podgrzewem gazu - gaz nie jest podogrzewany lub jest podgrzewany w podgrzewaczu wymagającym spalania gazu, a co za tym idzie z dodatkowymi kosztami
 • większość maszyn jest wysokoobrotowa, co negatywnie wpływa na ich żywotność, a także zwiększa wymagania eksploatacyjne i wymagania co do czystości gazu ziemnego
 • konieczność podgrzewu i oczyszczania gazu zwiększa koszty inwestycji ze względu na konieczność zakupu i konserwacji dodatkowych urządzeń (podgrzewaczy gazu, filtrów itp.)

Rozwiązanie

ZTG, zainstalowany na SRP różnych stopni pełni nie tylko główną funkcję redukcji ciśnienia (zmniejszenie ciśnienia gazu), ale także dodatkowo odzyskuje energię sprężenia gazu do wytwarzania energii elektrycznej. ZTG umożliwia przekształcenie niskopotencjalnych zasobów energetycznych, takich jak energia nadciśnieniowa i ciepło odpadowe, w energię elektryczną, a jednocześnie działa bez zużycia paliwa, a jedynie wykorzystując część uprzednio włożnej energii. W ZTG Turbosfera zastosowano zupełnie nowe podejście do projektowania takich jednostek. Urządzenie łączy jednocześnie turbinę, wymiennik ciepła i generator elektryczny.

Główną różnicą między urządzeniami Turbosfera a turboekspanderów innych producentów jest to, że jest w stanie pracować w szerokim zakresie przepływów i ciśnień gazu, przy zachowaniu wymaganych parametrów i jakości generowanej energii elektrycznej; jest niezawodną, stosunkowo niedrogą instalacją z minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi. Turbosfera ma zastosowanie zarówno do zasilania autonomicznego, gdy głównym celem jest zapewnienie konsumentom własnych potrzeb obiektu, jak i do równoległej pracy z siecią zewnętrzną, gdy celem jest generowanie maksymalnej mocy przy użyciu całego potencjału przepływu gazu z oddaniem energii elektrycznej do wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa oraz ze sprzedażą nadwyżki mocy do sieci zewnętrznej.

Te korzyści są osiągane głównie poprzez:

 • oryginalną, opatentowaną konstrukcję, w której wykorzystano przede wszystkim standardowe elementy, części i podzespoły produkcji lokalnej, co eliminuje również zależność od importu.
 • zastosowanie ogólnych przemysłowych generatorów asynchronicznych i zespołów łożyskowych ze smarowaniem, a także brak uszczelnień dynamicznych.
 • względną prostotę konstrukcji, z minimalną liczbą części i elementów, a także cichobieżny turbogenerator (synchroniczna prędkość obrotowa wirnika 3000 obr./min).
 • Ponadto udało nam się zrealizować wielostopniowy układ rozprężania gazu na jednym wirniku z możliwością międzystopniowego podgrzewania gazu za pomocą wbudowanego podgrzewacza gazu, wykorzystującego ciepło niskotemperaturowe i/lub odpadowe z przedsiębiorstwa.
 • Urządzenie przeznaczone jest do pracy nie tylko na gazie ziemnym, ale także na innych gazach nieagresywnych.

Promising implementation area