Us?ugi

Nasza firma oferuje następujące wysokowykwalifikowane usługi w zakresie energetyki i inżynierii mechanicznej:

  • Opracowanie nowego innowacyjnego sprzętu do rozwiązywania problemów przemysłu, gospodarki komunalnej, małej energetyki.

  • Realizacja projektów i prac badawczo-rozwojowych (R&D).

  • Przeprowadzenie badania efektywności energetycznej i audytu energetycznego obiektów z wydawaniem rekomendacji.

  • Opracowanie studium wykonalności i oceny techniczno-ekonomicznej inwestycji.

  • Pomiary elektrofizyczne z zastosowaniem precyzyjnych przyrządów FLUKE.

  • Badania produktów dla energetyki (turbogeneratory, silniki elektryczne itp.).

  • Usługi produkcyjne i produkcja skomplikowanych części i urządzeń.

Ulotki( w formie karuzeli-cięcie hydrauliczne, toczenie, frezowanie)

Elastycznie i kompleksowo podchodzimy do rozwiązywania problemów klienta.