Technologia

Możliwość generowania energii elektrycznej

Bez dodatkowego spalania paliwa, a ze względu na różnicę ciśnień gazu ziemnego
Zestaw turbogneratora Turbosfera (ZTG Turbosfera) to innowacyjny produkt stworzony przez grupę firm Turbosfera: Centrum Naukowo-Inżynieryjne Energotech sp. z o.o., rezydent Parku Naukowo-Technologicznego BNTU Politechnik, Turboenergy Ltd, członek projektu Skolkovo oraz Turboenergy sp. z o.o., rezydent Parku Naukowo-Technologicznego Białegostoku. Produkt ten ma na celu generowanie dodatkowej energii elektrycznej poprzez różnicę ciśnień gazu ziemnego, co pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej, uzyskanie przyjaznego dla środowiska źródła energii elektrycznej, a także dodatkowy dochód dla przedsiębiorstwa, równoważny rocznym oszczędnościom na zakupie energii elektrycznej z sieci zewnętrznej lub przychodom z jej sprzedaży dla konsumenta zewnętrznego!

ZTG Turbosfera to innowacyjne rozwiązanie stosowane w stacjach redukcyjno-pomiarowych różnych stopni ciśnienia w systemach transportu gazu, przemyśle, sektorze użyteczności publicznej i energetyce w celu użytecznego wykorzystania energii nadciśnienia gazu ziemnego.

Aby ocenić, korzyści z zastosowania ZTG Turbosfera w Twoim obiekcie należy tylko:

  1. Określić przepływ i spadek ciśnienia gazu ziemnego w obiekcie (dostarczyć wypełniony kwestionariusz do analizy-w załączniku)..
  2. Wybrać urządzenie z poniższego typoszeregu (lub skontaktować się z naszymi specjalistami w celu wyboru).
  3. Oszacować roczny dochód z wdrożenia instalacji i jej okres zwrotu.

Wstępne wskaźniki ekonomiczne można oszacować na poniższym przykładzie:W obiekcie o średnim przepływie gazu ziemnego 10 000 Nm3/h, bezwzględnym ciśnieniu wejściowym 0,4 MPa i wyjściowym 0,12 Mpa, średnia wytworzona moc wyniesie około 110 kW, co odpowiada rocznej produkcji energii elektrycznej na poziomie 880 MWh. Uzyskana energia w ciągu roku jest w stanie pokryć potrzeby około 35 domów.Przy średniej taryfie na energię elektryczną w 0,4 PLN/kWh, roczne oszczędności wyniosą: do 352 tys. PLN. Przy tym zmniejszenie emisji CO2 wyniesie około 438 t rocznie, co odpowiada emisji pochłanianej przez około 20 tysięcy drzew rocznie. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych na połączenie ZTG nie będzie dłuższy niż 3 lata. Oferowany przez nas asortyment maszyn pracuje w zakresie przepływu od 500 do 40 000 Nm3/h, przy ciśnieniu wlotowym gazu do 6,3 MPa, co pozwala osiągnąć wszechstronność i możliwość niemal powszechnego wykorzystania energii różnicy ciśnień gazu.

Główną różnicą między urządzeniami Turbosfera a turboekspanderów innych producentów jest to, że jest w stanie pracować w szerokim zakresie przepływów i ciśnień gazu, przy zachowaniu wymaganych parametrów i jakości generowanej energii elektrycznej; jest niezawodną, stosunkowo niedrogą instalacją z minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi. Turbosfera ma zastosowanie zarówno do zasilania autonomicznego, gdy głównym celem jest zapewnienie konsumentom własnych potrzeb obiektu, jak i do równoległej pracy z siecią zewnętrzną, gdy celem jest generowanie maksymalnej mocy przy użyciu całego potencjału przepływu gazu z oddaniem energii elektrycznej do wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa oraz ze sprzedażą nadwyżki mocy do sieci zewnętrznej.

Te korzyści są osiągane głównie poprzez:

  • oryginalną, opatentowaną konstrukcję, w której wykorzystano przede wszystkim standardowe elementy, części i podzespoły produkcji lokalnej, co eliminuje również zależność od importu.
  • zastosowanie ogólnych przemysłowych generatorów asynchronicznych i zespołów łożyskowych ze smarowaniem, a także brak uszczelnień dynamicznych.
  • względną prostotę konstrukcji, z minimalną liczbą części i elementów, a także cichobieżny turbogenerator (synchroniczna prędkość obrotowa wirnika 3000 obr./min).

Ponadto udało nam się zrealizować wielostopniowy układ rozprężania gazu na jednym wirniku z możliwością międzystopniowego podgrzewania gazu za pomocą wbudowanego podgrzewacza gazu, wykorzystującego ciepło niskotemperaturowe i/lub odpadowe z przedsiębiorstwa.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy nie tylko na gazie ziemnym, ale także na innych gazach nieagresywnych.

Nasze urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami norm Gazpromsert, Polskim i Unii Europejskiej. Nasza firma działa i przeszła procedurę oceny zgodności z międzynarodowym systemem zarządzania jakością ISO 9001.

Typoszereg urządzeń

Opcje wykonania ZTG i ich symbole:

Moc nominalna/Maksymalne ciśnienie robocze

0,6 MPa

1,2 MPa

5,4 MPa

6,3 MPa

5 kW

ZTG-5-6

ZTG-5-12

ZTG-5-54

ZTG-5-63

8 kW

ZTG-8-6

ZTG-8-12

ZTG-8-54

ZTG-8-63

11 kW

ZTG-11-6

ZTG-11-12

ZTG-11-54

ZTG-11-63

15 kW

ZTG-15-6

ZTG-15-12

ZTG-15-54

ZTG-15-63

18,5 kW

ZTG-18,5-6

ZTG-18,5-12

ZTG-18,5-54

ZTG-18,5-63

22 kW

ZTG-22-6

ZTG-22-12

ZTG-22-54

ZTG-22-63

30 kW

ZTG-30-6

ZTG-30-12

ZTG-30-54

ZTG-30-63

37 kW

ZTG-37-6

ZTG-37-12

ZTG-37-54

ZTG-37-63

45 kW

ZTG-45-6

ZTG-45-12

ZTG-45-54

ZTG-45-63

55 kW

ZTG-55-6

ZTG-55-12

ZTG-55-54

ZTG-55-63

75 kW

ZTG-75-6

ZTG-75-12

ZTG-75-54

ZTG-75-63

90 kW

ZTG-90-6

ZTG-90-12

ZTG-90-54

ZTG-90-63

110 kW

ZTG-110-6

ZTG-110-12

ZTG-110-54

ZTG-110-63

132 kW

ZTG-132-6

ZTG-132-12

ZTG-132-54

ZTG-132-63

160 kW

ZTG-160-6

ZTG-160-12

ZTG-160-54

ZTG-160-63

200 kW

ZTG-200-6

ZTG-200-12

ZTG-200-54

ZTG-200-63

250 kW

ZTG-250-6

ZTG-250-12

ZTG-250-54

ZTG-250-63

315 kW

ZTG-315-6

ZTG-315-12

ZTG-315-54

ZTG-315-63

400 kW

ZTG-400-6

ZTG-400-12

ZTG-400-54

ZTGУ-400-63

W zależności od przeznaczenia i miejsca zastosowania wersja ZTG może być z podgrzewaczem (wersja – N) i sprzęgłem magnetycznym (wersja – M).

 

Realizacja projektu "Turbosfera" przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ

TurboSphere helps to achieve UN sustainable development goals